¬≤“ј™ћќ!

Ѕез чого зараз не можна прожити у сусп≥льств≥? Ѕез ......., ......., ........., ......., .........., ............, ........., ........, ƒумаю, що на м≥сц≥ крапочок кожен зможе щось записати. ÷ими "щось" будуть грош≥, знайом≥, паспорт ≥ т.д, ≥ т.п. ј хто вписав сюди "п≥дпис".

ћи часто ставимос¤ до нього ¤к до др≥бнички, хоча в≥н т≥сто повТ¤заний ≥з нашим характером, психолог≥чними особливост¤ми. Ќаш п≥дпис, придуманий в юност≥, з незначними зм≥нами Ђживеї з нами все наше житт¤ - на оф≥ц≥йних та неоф≥ц≥йних паперах. ≤ пишемо ми њњ на р≥зних плат≥жних квитанц≥¤х, при оформленн≥ документ≥в, у б≥бл≥отец≥. ўе б пак, аб≥тур≥Їнтам ц≥каво було б порахувати, ск≥льки раз≥в ми п≥дписувалис¤ п≥д час вступноњ кампан≥њ. ј ≥нколи й заставл¤ли ≥ на кожн≥й ≥з шести фотокарток ставити п≥дпис (а подавали ж не на один факультетЕ).

«а аналог≥Їю з голосом ≥ в≥дбитками пальц≥в наш почерк ун≥кальний.  ожна з написаних нами букв не може бути в≥дтворена заново - так св≥дчать базов≥ закони кал≥граф≥њ. ѕ≥дпис стаЇ певним знаком граф≥чноњ само≥дентиф≥кац≥њ, ¤к в юридичному, так ≥ в психолог≥чному аспектах. ’оча прот¤гом житт¤ наш п≥дпис зм≥нюЇтьс¤ - це в≥дбуваЇтьс¤ п≥д впливом часу, под≥й, що в≥дбуваютьс¤ з нами, а також нашого стану.

ѕро значенн¤ цих Ђзакарлючокї, њхню ≥стор≥ю виникненн¤, використанн¤ в крим≥нал≥стиц≥ ¬и зможете прочитати на цьому сайт≥. “акож тут у рубриц≥ Ђјвтограф в≥домих людейї Ї з≥бранн¤ п≥дпис≥в визначних особистостей.

÷е ц≥каво!

ƒе залишали св≥й атограф "з≥рки"?

”крањн­ськ≥ знаме­ни­тос­т≥ за роки кар'Їри п≥дпи­сувалис¤ не лише на бана­льних лист≥в­ках, а й на ...

—майлик у паспорт≥

ј ви б дали кре­дит чоло­в≥­ку, в ¤кого у пас­пор­т≥ зам≥сть п≥дпи­су був смайлик?

"∆ить стало лучше..."

’то пос­м≥в вказу­вати, ¤кою повин­на бути дов­жи­на п≥дпи­су?


© ’.√.√. 2011 haruk-galina@ukr.net
Hosted by uCoz